CGH NEDİR?

CGH NEDİR?

Kök hücreler vücudumuzda bütün doku ve organları oluşturan ana hücrelerdir. Bu hücreler sınırsız bölünebilme ve kendini yenileme, organ ve dokulara dönüşebilme yeteneğine sahiptir. Bu hücreler kemik, kas, kıkırdak, karaciğer, sinir ve cilt hücreleri bölündükleri zaman kendileri gibi hücreler oluşturur.

Kişinin kendisinden alınan kanın santrifüj işlemi ile bileşenlerine ayrılmasından sonra trombositleri, lökositleri ve çeşitli büyüme-growth (Consantre Growth Hormon) faktörlerini ve sitokinleri içeren katman ile beyaz kan hücrelerinin hemen altındaki yoğun pıhtı tabakası elde edilir. İyileştirme performansı çok yüksek olan kısım buradadır. Sadece dokuya direk uygulanmakla kalmaz, doktorunuz gerekli gördüğünde damar yolu ile de uygulayabilir. İyileşme süreci için mucizevi bir tedavi yöntemidir.

Online Başvuru Formu