OBEZİTE CERRAHİSİ KİMLERE UYGULANABİLİR ?

OBEZİTE CERRAHİSİ KİMLERE UYGULANABİLİR ?

Bariatrik cerrahide güncel endikasyonlar:

* Vücut kitle indeksinin (BMI) 40 kg. / m² veya daha fazla olması.

* BMI 35 kg. / m²’den fazla ve en az bir obezite ile ilişkili eşlik eden komorbid durumdur. Eşlik eden bu durumlar Tip 2 diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi, karaciğer yağlanması, eklem hastalıkları, kolesterol yüksekliği gibi hastalıklar olabilir.

* Amerikan Klinik Endokrinologlar Derneği, Obezite Derneği ve Amerikan Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Derneği tarafından yayınlanan yeni klinik uygulama kılavuzları, ameliyatın kardiyovasküler hastalık riskini azaltmak ve kontrolsüz diyabeti olanlar için vücut kitle indeksi 30 kg. / m²’den büyük olan hastalar için de uygun olabileceğini belirtti.

Bu kriterleri karşılayan ve bariatrik cerrahi geçirmek isteyen hastalar, genellikle, hastanın ameliyat için uygun bir aday olup olmadığını belirlemek için bir diyetisyen, bir psikoloji uzmanı, dahiliye ve cerrahi hekimlerinden oluşan bir ekip tarafından değerlendirilir. Bariatrik cerrahi için dışlama kriterleri, hastaları potansiyel faydalardan daha fazla olabilecek risklerden korumak için kullanılır. Bu kriterler, obeziteye neden olabilen tedavi edilebilir hastalıklar, devam eden uyuşturucu ya da alkol bağımlılığı, tedavi edilmemiş yeme bozuklukları, kötü kontrollü ya da şiddetli psikiyatrik hastalıklar, portal hipertansiyon, ileri evre kanser, mevcut gebelik ya da hastanın ameliyat sonrası beslenme kurallarına başarılı bir şekilde uymasını engelleyecek bilişsel bozuklukları içerir . Her prosedürün aynı zamanda kendine özgü kontrendikasyonları vardır. Örneğin, ayarlanabilir mide bandı, steroidleri uzun süre kullanan veya kronik inflatuar hastalıklara (örneğin Crohn hastalığı, kronik pankreatit) sahip hastalar için kontrendikedir. Sleeve gastrektomi(tüp mide ameliyatı), Barrett özofagusu ve ciddi gastroözofageal reflü hastalığı olan hastalar için kontrendikedir. Roux Y Gastrik bypass ve Duodenal Switch inflamatuar bağırsak hastalığı olan hastalar için nispeten kontrendikedir. Bariatrik cerrahi alanı geliştikçe, mutlak kontrendikasyonların standart hastalardan farksız haline gelebileceği de bilinmelidir. Yaş buna bir örnektir. Daha önce 60 yaştan büyük ve 18 yaşından küçük hastalar için bariatrik cerrahi kontrendike iken günümüzde birçok sağlık merkezi, yalnızca kronolojik yaş yerine hastanın fonksiyonel yaşını göz önüne almaktadır. Çalışma sonuçları, 65 yaşından büyük ve 18 yaşından küçük yaşlarda obezite cerrahisi ile yaşam kalitesinin iyileştiğini göstermiştir.

Online Başvuru Formu

  • Security
  •