Kadınlarda Saç Ekimi - (2023 Güncel Bilgiler)

Şüphesiz her kadın göz alıcı, parlak saçlara sahip olmak ister. Bu her kadının en doğal hakkıdır. Kadınların büyüleyici güzelliklerinin ardında yatan en önemli unsur şüphesiz göz alıcı saçlardır. Bu sebeple saç sağlığı kadınlar için oldukça önemli bir detaydır. Günümüz estetik kriterleri arasında saçlar kilit rol oynamaktadır. 

Fakat ne yazık ki kadınlarda da yıllar içerisinde çeşitli sebeplerden dolayı bir takım istenmeyen durumlar ile karşılaşma ihtimali mevcuttur. Saç dökülmesi, tıpkı erkeklerde olduğu gibi kadınların da yaşadığı gayet doğal bir durumdur. Bu sebeple endişeye etmeye gerek yoktur. İstatistiklere göre kadınların başına gelen saç dökülmesi olayları, erkeklere oranla daha az rastlanan bir haldir. Uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilecek saç ekim işleminin ardından gür ve doğal saçlara kavuşmak mümkündür.  

Kadınlarda Saç Dökülmesi Neden Olur?

Kadınlarda saç dökülmesi birden fazla etkenden dolayı gerçekleşebilmektedir. Genetik ve hormonal etkenler nedeniyle saç dökülmesi yaşanabilmektedir. Hamilelik dönemlerinde saç dökülmeleri görülebilmektedir. Saç kıran, sinir stres ve yaş durumuna bağlı saç dökülmesi gerçekleşebilmektedir. Özellikle fazla fön yapılması neticesinde saç köklerini güçsüzleşmesi gerçekleşmekte ve bu durum sonucunda da saç dökülmesi yaşanabilmektedir.

Çok kısa zaman aralıklarında saç boyamakta aynı şekilde saçlara zarar vermekte ve yine saç dökülmelerine sebep olmaktadır. Dengesiz ve sağlıksız beslenme sonucu saç dökülmeleri meydana gelebilmektedir. Son olarak kansızlık, kadınlarda saç dökülmesine etken olan bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır. 

Kadınlarda Saç Ekimi Nasıl Olur?

Kadınlarda saç ekim işlemi, erkek saç ekim işlemlerine benzemektedir. Kadın saç ekim işlemlerinde FUE ve DHI ekim teknikleri tercih edilmektedir. Bu iki yöntemin seçilmesindeki sebep ise her iki tekniğinde tıraşsız saç ekim modeli olmasından kaynaklanmaktadır. 

İşlem esnasında yalnızca donör alanının küçük bir kısmı tıraş edilir. Bu da saçın geri kalanıyla kolayca kapatılabildiği gibi gündelik rutin hayatınız için herhangi bir sorun teşkil etmez. Böylece hastanın günlük hayatına ara vermeden devam etmesi amaçlanır. 

Donör bölgesi tıraşlandıktan sonra ağrısız bir işlem gerçekleştirilebilmesi için bölgeye lokal anestezi uygulanır. Greftlerin toplanma aşamasına geçilir. Ardından ekim işleminin yapılacağı alanda mikro kanallar açılır. Toplanan saç greftleri ise açılan mikro kanallara uygun bir açı ile ekilir. Böylece saç ekim işlemi son bulur. 

FUE yöntemi ve DHI tekniği hemen hemen birbiriyle aynıdır. Aralarında ki temel fark DHI tekniğinde Choi kalemi kullanılır ve işlem iki aşamalıdır. Fakat FUE yönteminde işlem üç aşamadan oluşmaktadır. Her iki tekniğinde kendisine has artıları ve eksileri bulunmaktadır. Fakat her iki ekim yöntemi de, Türkiye’de kadın saç ekimi için en güvenilir saç ekim teknikleri arasında olduğu unutulmamalıdır. Uzman eller tarafınca gerçekleştirilecek operasyonların başarı oranı %99’ların üzerindedir.

Kadınlarda Saç Ekimi Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Saç ekimi operasyonunun başarıya ulaşabilmesi için dikkat edilmesi gereken bir takım unsurlar vardır. Öncelikle saç ekimi sonrası saç bakımını ihmal etmemek, rahat bir iyileşme süreci için son derece önemli bir durumdur. Saç ekim operasyonundan sonra birkaç gün saç derisinin hassas olması doğal bir durumdur. Bu sebeple endişe etmemelisiniz. İyileşme döneminde, sağlıklı saç büyümesini temin edebilmek için doktorunuzun bakım sonrası verdiği direktiflere harfiyen uymalısınız.

Olası tahriş durumunun önüne geçebilmek adına donör bölgesine ve ekim yapılan bölgeye doğrudan güneş ışığı gelmesinden sakınmalısınız. Duruma göre iyileşme sürecine katkıda bulunmak adına doktorunuz bazı ağrı kesici ilaçlar, antibiyotikler veya iltihap önleyici ilaçlar önerebilmektedir.