Saç Ekimi Hangi Durumlarda Yapılırru

Saç açıklığı gelişen, yapılan tüm tedavi ve bakımlara rağmen saç açıklığı kapanmayan kişilere yapılabilmektedir.

Dikkat edilecek hususlar; Operasyonun kişinin sağlığı açısından bir risk taşımadığı ve donör bölgelerin işlem yapılacak bölgeler ile doğru orantılı olmasına dikkat edilmelidir.

İşleme başlanmadan önce yapılacak operasyonun kişinin sağlığı açısından risk teşkil edip etmediğin bazı tetkiklerle kontrol edilir. Bu tetkiklerden alınan sonuçlara göre nasıl bir yol izleneceği saptanır. Şayet kişinin sağlığı açısından bir risk söz konusu ise, operasyondan kesinlikle vazgeçilmelidir. Operasyona başlanmadan önce kişinin saç analizi yapılır. Bu analizde verici donör bölgelerin durumu, ekim yapılacak bölgelerin durumu ve saçların kaliteleri gibi bilgiler elde edilir. Bu bilgiler eşliğinde kişinin saçları istenilen düzeyde ekilebiliyor mu, yoksa beklentilerin altında mı kalıyor gibi soruların cevapları aranır. Şayet donör bölgelerdeki hedeflenen kökler kel bölgeyi kapatamayacak durumdaysa kişiye bunun bilgisi mutlaka verilmeli ve alınacak onaya göre işleme başlanmalıdır. Tek seansta istenilen sonuçların karşılanabilmesi için, verici donör bölgelerin kel bölgeyi destekleyecek sayıda ve kalitede köke sahip olması gerekmektedir.